CIMCO-POLAND Agnieszka Bawarska ul. Mrówcza 239 04-697 Warszawa tel. 22 815 69 00 fax 22 815 68 08 e-mail: cimco@cimco.pl